į pradžią turinys susisiekite
Informacija » Vidaus tvarkos taisyklės spausdinti
Visi stovyklautojai privalo laikytis vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių. Už grubų taisyklių pažeidimą  poilsiautojai šalinami iš stovyklos, apie tai pranešama tėvams, pinigai už kelialapį negrąžinami.

1.Būti tolerantiškiems ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu, kad turėtume geras sąlygas stovyklaujant pailsėti, plėtoti savo gabumus, ir įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį. Laikytis etikos normų.
2.Stovyklaujant laikytis drausmės, bendrųjų stovyklavimo taisyklių.
3.Teritorijoje ir patalpose palaikyti švarą ir tvarką.
4. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų.
5. Saugoti ir tausoti stovyklos turtą.