į pradžią turinys susisiekite
Projektas TAPK 2 spausdinti

Projektas TAPK 2

 

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 projektą.

 

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – plėtoti vaikų neformaliojo švietimo veiklas ir ugdyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

 

Šio projekto lėšomis mažinama kelialapio kaina . Vieno vaiko dalinis finansavimas apribojamas viena 10 dienų pamaina sezono metu vienoje stovykloje.

 

• Vaiko dalyvavimas Programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina Perkančiosios organizacijos vykdomo Projekto metu (nuo 2016-03-17 iki 2021-04-18) mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.

 

Projekto dalyviai – vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus arba neįgalus vaikas be vyresnis nei 21 m.

• 1 grupė – vaikas, kuris nuolat gyvena LR (finansuojama iki 30%);

• 2 grupė – vaikas iš šeimos, kuri gauna valstybės finansinę socialinę paramą (finansuojama iki 95%). Iki 10% dalyvaujančių vaikų;

• 3 grupė – vaikas, kuris mokosi LR ne lietuvių mokomąją kalba (finansuojama iki 30 %);

• 4 grupė – užsienyje gyvenantis lietuvių kilmės vaikas (finansuojama iki 30%).

 

Kelialapių sumažintomis kainomis kiekis ribotas. Apie suteiktą nuolaidą informuosime asmeniškai.

 

Pagal Programą „AKTYVI VASARA – TAI MES“ projektinė kaina – 180€. Kaina Jums – 126€ (Soc. remtiniems 9,00€).

 

Programos pavadinimas: AKTYVI VASARA – TAI MES.

Programos tema: pilietiškumas ir tolerancija.

Adresas: Linkės vs. Karsakiškio sen. LT38441 Panevėžio r.

 

 Tikslas:

 Formuoti vaikų vertybines nuostatas (pagarba sau ir kitiems, atsakomybė, tolerancija ir pan.)

Ugdyti socialinius ir bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

Atliepti vaikų poreikius ir sudaryti palankias sąlygas saviraiškai bei kūrybiškumui tenkinti.

Skatinti aktyvų poilsį gamtoje.

 Uždaviniai:

Suteikti saugią erdvę kiekvienam pajusti ir išbandyti realias galimybes, atrasti savo talentus, išbandyti save.
Mokyti išreikšti save per menines kūrybines veiklas.
Skatinti kūrybiškai realizuoti asmenines galimybes derinant asmeninius ir bendruomeninius tikslus.